เพลง สรร(ระ)เสริญพระเจ้า   Glory, Glory Lord

D           G           A                                                 
**สรร(ระ)เสริญพระเจ้า                                          
 D              G           A                            
พวกเราสรรเสริญพระเจ้า                                   
D          G          A                     
สรร(ระ)เสริญพระเจ้า                            
                              D    G   A                                                 
ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ (x2)              
                            D G Bm A                            
ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่                                   
D             G     A                                   
1.ถ้าคุณไปยังที่ทะเล              
D                          G      A          D              
ถ้าคุณอาศัยและใช้ชีวิตอยู่บนเกาะใหญ่                            
              G          A              
ถ้าคุณอาศัยอยู่ใจกลางเมือง                     
D              G       A                            
จงยกเสียงขึ้นและร้องว่า (*)                                   
D                G                A                                   
2.ร้องแด่พระเจ้าด้วยบทเพลงใหม่              
D           G               A                        D              
ร้องสรรเสริญพระองค์จนสุดแผ่นดินโลกหล้า                            
           G            A              
ให้ทั่วโลกาพากันสรรเสริญ                                   
D         G         A                                          
จนผู้คนยินเสียงร้องว่า (*)