เพลง สรร(ระ)เสริญพระนาม   Blessed be The Name

G(C)                    (G)                                   
1.สรร(ระ)เสริญพระนาม (x2)                     
                                     D7                                                 
สรร(ระ)เสริญพระนามพระเจ้า                                   
 G(C)                (G)                            
สรร(ระ)เสริญพระนาม (x2)                            
                         D         G                            
สรร(ระ)เสริญพระนามพระเจ้า                            
  G           C       G    
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา                     
                          D        G                            
สรร(ระ)เสริญพระนามพระเจ้า                            
 G             C     G                                   
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา                                          
                         D         G                            
สรร(ระ)เสริญพระนามพระเจ้า              
    G                C                                          
2.พระเยซูชนะ พระเยซูชนะ                                   
                          G                                                 
พระเยซูชนะพญามาร                                   
 G                 C                                          
พระเยซูชนะ พระเยซูชนะ                     
                         G                                   
พระเยซูชนะพญามาร                                          
 G            C      G                            
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา                     
              D          G                                   
พระเยซูชนะพญามาร                     
  G          C       G
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา                                                 
              D         G                                          
พระเยซูชนะพญามาร