เพลง สรร(ระ)เสริญพระนามพระเจ้าผู้ครอบครอง   Hallowed be Thy Name

F#         B2    C#                                                 
*สรร(ระ)เสริญพระนาม                                                        
      C#7         F#2   C#/F    Ebm                     
พระเจ้าผู้ทรงครอบครอง                                                 
                  B2        B6/C#                            
แม้วันคืนล่วงเลยผ่านเพียงใด                                                 
                       F#2                                                 
พระองค์ยังทรงเหมือนเดิม                            
    F#/Bb B2  E/B B             F#2  B/F#  F#                            
1.เยโฮวาห์ยีเรห์ ผู้จัดเตรียมให้ลูกอย่างดี                                   
    F#/Bb B2  (B2/Bb G#m7)  G#m7/C#  C#7       
เยโฮวาห์ราฟา ทรงรักษาให้ลูกหายดี                                          
    F#/Bb  B2  E/B B      F#2  B/F#  F#                            
2.เยโฮวาห์ชโลม สันติสุขประทานในใจ                                   
 F#/Bb  B2  (B2/Bb G#m7)  G#m7/C#  C#7              
เยโฮวาห์โรหิ พระผู้เลี้ยงที่ลูกวางใจ                                          
    F#/Bb B2   E/B B          F#2   B/F#  F#                            
3.เยโฮวาห์เมคคาเดช ผู้ทรงล้างชำระลูกนี้                                          
  F#/Bb    B2  (B2/Bb G#m7)        G#m7/C#  C#7                     
เยโฮวาห์ซิคานู เป็นความชอบธรรมที่ลูกนั้นมี                            
 F#/Bb     B2   E/B B         F#2   B/F#  F#                            
4.เยโฮวาห์นิสสี ผู้ครอบครองด้วยชัยชนะ              
 F#/Bb  B2  (B2/Bb G#m7)   G#m7/C#  C#7              
เยโฮวาห์ชัมมา ทรงสถิตใกล้ชิดภายใน