เพลง สรร(ระ)เสริญพระนาม ยกย่องพระองค์   I will Praise Your Name

G(Am)[D]                                                                 
1.สรร(ระ)เสริญพระนาม (x3)                                   
                 C G    D              
ยกย่องพระองค์                                                 
G(Am)[D]                                                   
สรร(ระ)เสริญพระนาม (x3)                     
             C   G               
ดั่งใจพบพระองค์                                   
     G                                          
2.สาธุการพระนาม               
 Am                     
ถวายเกียรติพระนาม                            
     D              
เทิดทูนสูงที่สุด              
                     C G    D                     
พระนามพระเยซู                                                 
            D                                                 
*ไม่สิ้นสุด คือรักของพระองค์                                   
             C                  G                                   
และเต็มล้นคงเปี่ยม พระคุณ
           D                                                     
กราบถวายพระพร พระเยซู                                   
        Am                  D                                          
ใจดวงนี้ มอบให้ พระองค์ (1,2)