เพลง สมควรแก่พระสิริ   You Deserve the Glory

INTRO : A F#m D E                                          
                          A                                                        
1.สมควรแก่พระสิริ       
                          F#m                                          
ทรงสมควรแก่พระเกียรติ                                   
              D                                          
เราจึงยกสองมือนมัสการ                                   
                E                                                        
ยกพระนามอันบริสุทธิ์ (ซ้ำ 1.)                            
                     A                                                        
**ทรงยิ่งใหญ่       
                              F#m                                   
ทรงทำอัศจรรย์ยิ่งใหญ่       
                                   D       
ไม่มีใครเปรียบดังพระองค์                                                 
        A                                                 
2.ถวายพระองค์ด้วยสิริ                                   
  F#m                                                 
ถวายพระองค์ด้วยพระเกียรติ                            
    D                                          
ถวายพระองค์คำสรรเสริญ       
                E                                                 
เพราะทรงสมควรการสรรเสริญ (ซ้ำ 3 ครั้ง)(**)