เพลง สดุดี 40   Psalm 40

Intro: F C Dm/E Bb       
   F       
1.ลูก (ลูก)
จะเฝ้า (จะเฝ้า)
รอคอย (รอคอย)
พระองค์ (พระองค์)
2.เพราะพระองค์ (เพราะพระองค์)
เติมใจ (เติมใจ)
ลูกด้วย (ลูกด้วย)
ยินดี (ยินดี)
       C                    Bb       
*ทรงยกลูกสูงขึ้นและสูงขึ้น
  C                  Bb       
ทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่ลูกต้องการ
                    F               C/E                                                   
**ใส่บทเพลงไว้ในปากของลูกนี้                                          
Dm  Bb                                                 
ที่มีเพื่อพระองค์                                                 
 F                        C/E                                   
สิ่งที่มีภายในใจร้องเรียกต้องการ                                                 
 Dm              Bb                                                 
มอบให้แด่พระองค์                                          
                 F                    C/E                              
ใส่บทเพลงไว้ในปากของลูกนี้                                                 
 Dm  Bb                                                 
ที่มีเพื่อพระองค์                                                 
 F                     C/E                            
ลูกจะยืนมั่นคงบนศิลา                                                 
 Dm            Bb                                                 
ไว้วางใจพระองค์                                          
                     F                                                 
ร้องเพลงสรรเสริญ                                                 
   C                     Bb                                                 
3.ทุกคนจะเห็นและยำเกรงพระนาม                                          
 Dm                                                 
วางใจในพระองค์                                                 
 C                      Bb                                                 
ทุกคนจะเห็นและยำเกรงพระนาม                                          
  Dm   Bb     C                                                          
วางใจในพระองค์                                   
    F                                                 
***ลูกรอคอย (พระองค์)