เพลง สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่  

C         
    สง่างามเมื่อเราเดินตาม
             F
พระผู้ไถ่ซึ่งล้างบาปของข้า
                                              G7
เหมือนอย่างอยู่ในเมืองสวรรค์ชั้นฟ้า
                 C
    แสนหรรษาเมื่อข้ารู้ว่า
                  F
พระองค์ประทับอยู่ใกล้ตัวข้า
                               G   C
สรรเสริญพระคุณและโมทนา
         C                             G7
* สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
                                       C
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
                             C7
ทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้ง
        F               Dm
ทั้งที่ราบและภูเขาสูง
      G7                             C
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
           C
    สง่างามเมื่อมีทุกข์กลับสุข
                F
เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้
                                        G7
สง่างามเมื่ออ้อนวอนด้วยวางใจ
           C
    สง่างามเมื่อข้าเดินตาม
               F             
พระผู้ประทานความสุขแจ่มใส
                                    G7  C
สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา