เพลง ลุกขึ้นเถิด  

G
    ลุกขึ้นเถิดประกาศพระนาม
                  G
ขององค์พระเยซู
            G
ร้องประกาศจากฝั่งแม่น้ำ
               D7
จนทั่วแผ่นดิน
            G                 G7
    แม้ข้าศึกจะใหญ่ดั่งยักษ์ 
            C
เรายังจะสามารถ
     G                       D7    G
ได้ชัยรับสิ่งใหม่ ๆโดยพระเยซู