เพลง ลุกขึ้นส่องแสง   Arise, shine

E                     B 
    พระเจ้า จะทรงเสด็จลงมาหา 
E                 B  
 สวมทับพวกเรา
           A2             E        B        C#m7
ด้วยพระสิริของพระเจ้า ขึ้นตรงมายังเรา
          A2  B        E       A2  F#m7
ลุกขึ้นส่องแสง รับใช้พระองค์
          B7sus E      
พร้อมใจกันทำการ
   B                           Esus  E    
* ปวงชนนานา จะพากันสรรเสริญ
  B                      G#m7  
บรรดาราชาจะเปรมปรีดิ์
      G2                            D             
และชาวเมืองสวรรค์ ร่วมกันร้องเพลง 
                Bsus  B         C#m7 
สรรเสริญพระ เย  ซู  ผู้เป็นความสว่าง  
    F#m7                   B7sus
พระองค์ผู้ทรงโปรด ประทับในใจเรา
พระเจ้าจะทรงเสด็จลงมาหา สวมทับพวกเรา
Arise, shine for your light has come and
ด้วยพระสิริของพระเจ้า ขึ้นตรงมายังเรา
The glory of the Lord has risen upon you
ลุกขึ้นส่องแสงรับใช้พระองค์ พร้อมใจกันทำการ
Arise, shine, arisen shine for your light has come.

ปวงชนนานาจะพากันสรรเสริญ
We have a reason to celebrate,
บรรดาราชาจะเปรมปรีดิ์
we have a reason to sing
และชาวเมืองสวรรค์ร่วมกันร้องเพลง
The windows of heaven are open

สรรเสริญพระเย...ซู ผู้เป็นความสว่าง
The blessing are flowing, Over flowing
พระองค์ผู้ทรงโปรดประทับในใจเรา
The light of His glory has filled out heart...arisen!