เพลง ลุกขึ้นสรรเสริญพระเจ้า  

Dm             Gm                 Dm       
1.ลุกขึ้นสรรเสริญพระเจ้าของเราเถิดศิโยน                     
                     Bb         A                            
ให้คำสรรเสริญติดปากพวกเรา              
Dm                 Gm                Dm              
ลุกขึ้นสรรเสริญพระเจ้าของเราเถิดศิโยน              
 Gm7         Am7       Dm                     
โบกธงของพระเจ้าตลอดไป       
            F                         C           A       
*เพราะทรงเลือกเราเป็นชนชาติของพระองค์                                   
         Em     A7             Dm                                   
เป็นปุโรหิตหลวงเพื่อสรร(ระ)เสริญพระนาม              
 Gm     C                F    Dm                     
เราสรรเสริญแด่องค์จอมราชา                     
            Bb    C   Dm                            
คือพระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์ (X2)