เพลง ลุกขึ้นร้องสรรเสริญ   Rise Up And Praise Him

Intro:  F  Bb-F  Bb-F  C (x2) / G  C-G  C-G  D (x2)                                   
                        F(G)       
1.ให้ทั้งสวรรค์ยินดี
                         C(D)       
ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์
                       Dm(Em)       
ให้ผู้คนของพระเจ้า
                     Bb(C)           C(D)       
สรรเสริญพระองค์ ไปทั่วดินแดน
                            F(G)       
ทุกคนที่อยู่บนเนินหญ้า
          C(D)       
เข้ามายกเสียงขึ้น
                         Dm(Em) Bb(C)       
ให้ทั้งสิ้นบนภูเขาร้องชื่นชม
            C(D)       
สนั่นโลกา
       Bb(C)        C(D)                                          
**ลุกขึ้น ร้องสรรเสริญ                                    
          F(G)                                          
ทรงคู่ควรรักเรา
      Bb(C)      C(D)                                          
ลุกขึ้น ร้องสรรเสริญ                                    
       Dm(Em)       
นมัสการพระองค์                     
                 Bb(C)                                             
ด้วยทั้งดวงใจ
               Gm(Am)                                          
ด้วยสุดกำลัง       
                   C(D)                                          
ด้วยหมดความคิด