เพลง ลุกขึ้นถวายคำสรรเสริญ   Stand up and Give Him the Praise

G  Am           G   Am Dm        Em       
**มีใครเหมือนพระองค์ แน่นอนไม่มี                            
 G Am       G    Am                                   
มีใครเหมือนพระองค์        
            Dm      Em                                          
ทรงเข้มแข็งทรงฤทธิ์เดช                                          
 G Am       G  Am    Dm     Em                     
มีใครเหมือนพระองค์ พระทรงสมควร                            
F         E7       Am                            
ลุกขึ้นถวายคำสรรเสริญ                                                                                           
               Dm                Am                            
1.สรร(ระ)เสริญ  สรร(ระ)เสริญ                     
E7                         Am                     
พระเจ้าเราสมแก่พระสิริ                            
          Dm                Am                                    
ตั้งแต่ที่ตะวันขึ้นมา ถึงตอนที่มันตก
        F                                  E7       
พระนามของพระองค์จะถูกสรรเสริญ (**)                            
G  Am        G  Am       G Am     Em                     
ลุกขึ้น และสรรเสริญ และถวายพระสิริ (x8)                     
F                              E7                     
พระเจ้าเราสมควรสรรเสริญ (**)                            
      F        E7        Am              
ลุกขึ้นถวายคำสรรเสริญ                                   
     F      E7           Am              
ลุกขึ้นถวายคำสรรเสริญ       
 Am                            
สรร(ระ)เสริญ !!