เพลง ลุกขึ้นชนชาติของพระเจ้า   Arise O children of Israel

Dm                   A7      Dm
    ลุกขึ้น ชนชาติขององค์พระเจ้า
        F                          A7
ร้องเพลงสรรเสริญองค์ผู้สร้างท่าน
    Dm     Bb                     F
ชื่นชมและร้องสรรเสริญพระนาม
 C                    Dm 
ร้องสรรเสริญพระนาม   
Bb                     A7 
ร้องสรรเสริญพระนาม
             Dm
โอ้ อิสราเอล
        Bb            F        
* ทรงเป็นความสว่าง
        C                  Dm
พระศิลาของเราชาวเมืองฟ้า  
Bb         F   
เราจะไม่กลัว   
           E7           A7
ในพระองค์ เราวางใจ
ลุกขี้น ชนชาติขององค์พระเจ้า
Arise O children of Israel 
ร้องเพลงสรรเสริญองค์ผู้สร้างท่าน
Sing praises unto thy maker
ชื่นชมและร้องสรรเสริญพระนาม
With dancing sing and rejoice in Him
ร้องสรรเสริญพระนาม
Sing and rejoice in Him
ร้องสรรเสริญพระนาม
And rejoice in Him
โอ.. อิสราเอล
O Israel

ทรงเป็นความสว่าง
The Lord is my light
พระศิลาของเราชาวเมืองฟ้า
And the rock of my Salvation
เราจะไม่กลัว
Whom shall I fear? 
ในพระองค์เราวางใจ
In Him will I trust.

โอ อิสราเอล จงรีบตื่นขึ้นเถิด
Arise O children of Israel
สรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างโลกา
Sing praises unto thy maker
ใจชื่นบานยินดีในพระองค์
With dancing, sing and rejoice in Him
ยินดีในพระองค์
Sing and rejoice in Him
ยินดีในพระองค์
And rejoice in Him
โอ.. อิสราเอล
O Israel