เพลง ลำธาร   ขอให้ข้าได้อยู่     ในความรักของพระองค์

A                        D              E             
ขอให้ข้าได้อยู่     ในความรักของพระองค์
        A                          D             E            
ตลอดวัน และคืน  ในอ้อมแขนของพระองค์
        F#m    E            C#m          D      E
ให้ย่างเท้าทุกก้าวดิน   ในทางของพระองค์
                              A                      D             E             
                   และเมื่อข้าเข้าใจ   ในความรักของพระองค์
                            A                           D             E             
                   อบอุ่นใจเหลือเกิน   ในอ้อมแขนของพระองค์
                          F#m   E        C#m          D
                   สุขจนล้นหัวใจ     ไม่อาจเก็บเอาไว้
                     D   E A
                   เพียงผู้เดียว
       D               E         A             D              E            F#m
*ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง ให้แสงทองของพระองค์ส่องภายใน
            D           E           C#m           D
ประกาศไปถึงเรื่องราว   รักยิ่งใหญ่ของพระองค์
     D       E         A
ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป