เพลง ลมชื่นใจ   สายลมพัดผ่านพริ้วมา

C
สายลมพัดผ่านพริ้วมา ไปทั่วทุกแผ่นดิน         
There