เพลง ร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงใหม่  

Dm                                                         
1.ร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงใหม่
                               A       
ร้องสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่                            
 Gm                                                               
ร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงใหม่       
  A                          Dm                     
ร้องสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่       
      Gm      Dm    Gm               Dm              
*พระเจ้าของเรา   ทรงฤทธิ์และเกรียงไกร                     
   Gm      Dm     Gm                A7                            
พระเจ้าของเรา   ทรงฤทธิ์และเกรียงไกร                     
  Dm     Gm    Dm       A7                            
**โอ...ฮาเล..ลูยา  ฮา...เลลูยา       
Dm     Gm    A                       Dm                     
โอ...ฮาเล..ลูยา  ฮาเล  ฮาเล ฮาเลลูยา