เพลง ร้องถึงรักยิ่งใหญ่   Sing of Your Great Love

Intro :  E  B  C#m  B  A 
        
 
    E                        B                
1. ทั้งชีวิตที่มีของข้า จะสาธุการพระนาม            
         C#m    B         A                
    และมีชีวิต อยู่เพื่อนมัสการ            
        E                                  B                
    ทรงนำข้าพ้น จากความมืดมน เต็มล้นด้วยพระสิริ            
       A            B          C#m                
    ชั่วชีวิตข้า จะร้องถึงรักยิ่งใหญ่            
       A            B             E                
    ชั่วชีวิตข้า จะร้องถึงรักยิ่งใหญ่            
         
    E                                         B                
2. อยากเห็นพระองค์ได้รับพระเกียรติ ทั่วโลกยกชูพระนาม            
          C#m         B                 A                
    อยากเห็นทุกคน ทุกชนชาติก้มกราบลง            
        E                               B                
    พระองค์ผู้เดียว พระเยซูคริสต์ ผู้ฟื้นใจที่ปวดร้าว            
       A                  B      C#m                
    ให้พบความรัก และสันติสุขนิรันดร์            
        A                 B       E                
    ให้พบความรัก และสันติสุขนิรันดร์            
         
    Amaj9   E/G#     F#m7    C#m7                                    
**บริสุทธิ์    บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์                                
    Amaj9    E/G#    F#m7   B    A   E                                    
    บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์                                
    Amaj9    E/G#    F#m7      C#m7                                    
    บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์     บริสุทธิ์                                
     Amaj9    E/G#    F#m7      B  A   E                                    
    บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์     บริสุทธิ์                                
                            
              Amaj7                                    
B. และเมื่อเสียงแตรก้องดัง                                
     E/G#                                    
    ทั่วฟ้าสวรรค์นั้นรู้ว่า                                
          F#m7          C#m7                                    
    เป็นวาระ สุดท้ายใกล้มา                                
         Amaj7  E/G#                                    
    ให้เจ้าสาวได้ เตรียมตัวเธอ                                
      F#m7               B                                    
    ได้ยินเสียงทูตส...วรรค์ร้อง
Intro :  E  B  C#m  B  A 
        
 
    E                                           B                
1. All that is within me, Lord, will bless Your holy name            
      C#m                B              A                
    I live my life to worship You alone            
        E                                                  B                
    You brought me out of darkness and into Your glorious light            
       A                B                      C#m                
    Forever I will sing of Your great love            
       A                 B                        E                
    Forever I will sing of Your great love  
         
    E                                         B                
2. I love to see You glorified, to see You lifted high            
          C#m              B                       A                
    I yearn to see all nations bow their knees            
          E                                            B                
    It's You alone Lord Jesus who can cause the coldest heart            
       A                           B                 C#m                
    To find Your love and everlasting peace            
        A                          B                 E                
    To find Your love and everlasting peace  
         
    Amaj9   E/G#     F#m7       C#m7                                    
**Holy       Holy      Holy is the Lord                                
    Amaj9    E/G#    F#m7   B    A   E                                    
    Holy       Holy      Holy is the Lord                                
    Amaj9    E/G#    F#m7      C#m7                                    
    Holy       Holy      Holy is the Lord                                
    Amaj9    E/G#    F#m7      B  A   E                                    
    Holy       Holy       Holy is the Lord    
                            
              Amaj7                                    
B. And Your trumpet will sound                                
     E/G#                                    
    And all of heaven will know                                
          F#m7                    C#m7                                    
    That the time has finally come                                
         Amaj7         E/G#                                    
    For the bride to take her place                                
      F#m7                 B                                    
    And we'll hear the angels sing