เพลง ร้องด้วยเสียงร้องอันมีชัย  

Gb(B)       
1.ร้องด้วยเสียงร้องอันมีชัย
 Gb       
ร้องด้วยเสียงร้องสรรเสริญ (ซ้ำ)
Db       
2.ร้องแด่พระเจ้าสำหรับชัยชนะ
 B       
เฮ้... เฮ้... เฮ...
                                  Db       
ถวายด้วยเสียงร้องสรรเสริญ              
   Gb       
3.ร้องให้กับชัยชนะ
 Gb                        Gb       
ร้องถ้าได้อิสระ...      ร้อง !!