เพลง รอคอยพระองค์  

Intro : G  C  Em  Am  C  D  Em
 G    Em7   C Am7/D            G
    จิตใจของข้า  เฝ้าคอยพระผู้ไถ่
Em7         C C/D D
 จะรอเรื่อยไป       
            Bm/D G C/G G
องค์ผู้ทรงรักษา
 G/B G       C  Am7/D   
    จะรอพระองค์ 
            Bm7 (Em7 Gmaj7/D G/B)
พระเยซูของข้า       
      C               C/D             D  G
บรรดาผู้ที่เฝ้าคอย จะอยู่อย่างสุขใจ
                    C2  D
  * จะคอยพระองค์ 
          G  (Em7 Gmaj7/D G/B)
ราชาผู้ยิ่งใหญ่
C          G/B                   D
 ทรงยอมวาย พระชนม์เพื่อเรา
C              D        C        Bm7 C
 บนไม้กางเขน ทรงรับความอับอาย
                 C/D         D           G  
 เพื่อเราทั้งหลาย   จะรอดปลอดภัย