เพลง มา... นี่เป็นเวลานมัสการ   Come Now Is The Time To Worship

INTRO: D G D / A Em D G / D G D / A Em D G / D              
  D                G    D       
*มา... นี่เป็นเวลานมัสการ
 A                Em   D   G       
มา... นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ
 D                G   D       
มา... นมัสการดั่งที่เป็น
A                           Em D  G       
มา... ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น
D       
มา...
    G                       D       
1.สักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า
  G                      D       
สักวันทุกเข่าจะก้มกราบลง
G                               Bm       
แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าจะเป็นของบรรดา
    Em            A       
ผู้เลือกและรับพระองค์
           G          D                                          
2.ด้วยทุกสิ่งที่มีขอถวายให้พระองค์                                          
       G                D                                   
ด้วยเข่าเราจะคุกกราบลง                                                 
  G                         Bm                     
ด้วยกาย และใจ ความคิด กำลัง                                          
    Em              A                            
ขอเลือกและรักพระองค์