เพลง มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า  

D
    มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
                                        A7
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
                                        G
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
          D        A                  D
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
                 D
    องค์พระคริสต์ผู้สถิตในฟ้าสวรรค์
                                       A7
โปรดประทานชีวิตนิรันดร์แก่ข้า
                                         G
องค์พระคริสต์ผู้พิชิตความมรณา
            D         A               D
โปรดให้ข้าขึ้นสวรรค์อันเปรมปรีดิ์