เพลง มาเถิดทุกคน   Celebrate the Lord

A      C#m             G       D                     
1.มาเถิดทุกคน ยกมือเพราะยินดี                     
   A                 C#m           G        D               
สรรเสริญในชัยชนะ แด่องค์จอมเจ้านาย               
               F#m         
เพราะพระเจ้าเกรียงไกร                            
             B7                
เกินบรรยายพระองค์ยิ่งใหญ่
              D                       E                                          
ทรงเป็นจอมราชันย์ทั่วจักรวาล                            
               A                  C#m           G          D              
**ร้องฮาเลลูยา (ร้องฮาเลลูยา)   เราฉลองเจ้านาย
                      A                               F#m                            
สรรเสริญด้วยเพลงใหม่ (สรรเสริญด้วยเพลงใหม่)       
        G          D                            A-F#m-G-D (x2)              
เราฉลองเจ้านาย          เราแสนยินดี                                                 
           A      C#m           G          D       
2.พระเยซูนั้นสูงสุด ที่เราควรสรรเสริญ                     
A                     C#m                            
และทรงเป็นรากฐานของ              
                G          D     
ความหวังและความเชื่อ
                F#m       
เพราะพระเจ้าเกรียงไกร
             B7
เกินบรรยายพระองค์ยิ่งใหญ่              
               D                      E
ทรงเป็นจอมราชันย์ทั่วจักรวาล (**)