เพลง มาเถิดถวายสาธุกาีรแด่พระเจ้า  

F    G7   F
    มาเถิดถวาย 
                     Gm
สาธุการแด่พระเจ้า
                               C7
บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์
                 F
ยืนในพระนิเวศ
                    F
    ยกมือนมัสการพระองค์
 F7                           Bb  Bbm
ร้องเพลงด้วยจิตใจที่จำนง
                         F
จะเดินอยู่ในพระธรรมมั่นคง
        C7                      F
ถวายองค์พระผู้ทรงพระชนม์