เพลง มาเถิดถวายสาธุการแด่พระเจ้า  

E                        B7
    มาเถิดถวาย              สาธุการแด่พระเจ้า
                                   E
ผู้รับใช้ทั้งสิ้น       ยืนในพระนิเวศน์
                E7                    A
ยกมือของท่าน       ในสถานนมัสการ
                    E           B7      E
และถวายสาธุการ       แด่พระผู้เป็นเจ้า