เพลง มาช่วยกันเสริมสร้างพระกาย  

A                                A7
    มาช่วยกันเสริมสร้างพระกาย       
           D                      A
มาช่วยกันเสริมสร้างพระกาย
                           A7
จนกว่าเราทุกคนจะถึง
           Bm        E7         A
       ความไพบูลย์ขององค์พระคริสต์
          D                                A
เพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์       
   F#m                         E7
ให้เรายึดความจริงด้วยใจรัก
           A                     A7
มาช่วยกันเสริมสร้างพระกาย       
         Bm         E7        A
มาช่วยกันเสริมสร้างพระกาย