เพลง มากเพียงใด   How Much More

Intro: A D A E (x4)              
    A         D                A     E       
1.ความรักพระองค์จะนำลูกไป
 A       D  A  E       
ไม่ว่าที่ใดก็ตาม
 A    D             A     E       
มีใครสามารถจะอธิบาย
 A          D       A      E       
บรรยายความรักพระองค์       
   A              D              A      E       
2เมื่อลูกอ่อนไหว อยู่เพียงลำพัง
A       D       A       E       
มีพระองค์ยังเป็นเพื่อน
 A         D               A    E       
ไม่เคยเฉื่อยช้าให้ลูกสงสัย
 A      D       A      E       
ว่าทรงรักลูกเท่าไหร่
    E            F#m       D                            
*พระองค์เองเป็นผู้ตกแต่งต้นหญ้า                                                 
   E            F#m          D    E       
พระองค์เองทรงเลี้ยงนกในนภา... เย...เย้....              
 A             D   F#m   E                     
**มากเพียงใดทรงให้แก่ฉัน                            
   A         D   F#m  E                            
มากเพียงใดทรงรักในฉัน                                   
 A           D    F#m     E       D                     
มากเพียงใดพระองค์ทรงร้องเรียกฉัน                     
 E                                                        
ว่าพระองค์ทรงรักฉัน                                                 
Solo: A D A E(x2)