เพลง มั่นคงและอ่อนหวาน  

C           Cmaj7    C
ในความอ่อนแอของข้า  
        Gm6                           F       G
ข้าได้เห็นความเข้มแข็งของพระองค์
C               Cmaj7     C
ในความล้มเหลวของข้า
       Gm6                           F        Am - G
ข้าได้เห็นความเมตตาของพระองค์
     Em            F
พระเจ้าของข้า  ผู้ไม่เคยล้มลง  
     Em                      F               G
ความรักของพระองค์มั่นคงและอ่อนหวาน
             C      Cmaj7          Fmaj7 F     Dm 
*  กว่าที่ภูผาจะเทียบได้  กว่าที่หนุ่มสาวจะเข้าใจ
     C/G       Am       Dm         G
กว่าที่ดนตรีภาษาจะขับขานให้ซึ้งใจ
           Am       G        F            Fmaj7
คือความรักที่โอบอุ้มคนอ่อนแออย่างข้า
   Fmaj7/D    Gmaj7     F/G        C    
ให้ได้ยืนอย่างมั่นคงในรักของพระองค์