เพลง มองพระพักตร์  

D         A                  Bm  D
    มองพระพักตร์   องค์พระเย  ซู
       G          Em     E9/G  A
กลับมาชมพระพักตร์   อัศ  จรรย์
  D      A7/E  D/F  A#dim7    Bm  D7/A    G
กลับมาหา     พระ   องค์ผู้ทรง  สร้าง   สรรพสิ่ง
         D/A    G/A      A7      D
และอาศัยอยู่ใน   พระคุณพระองค์