เพลง มองพระพักตร์พระองค์  

Intro : F C Bb F Bb C F Bb C (2 Time)
         F         C              Bb       F           Bb       C   F (Bb C)     
ทุกครั้งฉันมองพระพักตร์พระองค์       สดใสงดงามยิ่งนัก
     F       C           Bb      F            Bb       C                 F (Bb C)
ใจฉันมั่นใจ จะเชื่อฟังคำ     ติดตามพระองค์อย่างซื่อตรง
        F                Bb           Gm      Am          Csus4
ทุกครั้งฉันมี ทุกข์หนัก     จิตใจฉัน คอย พระคุณ
   Bb            C        F             Bb          Gm       C7         F
พระกรพระองค์ นั้นเล้าโลมใจ     เปิดตาให้เห็นความจริง
      Bb       C             F
เปิดตาให้เห็นความจริง
        C                 F                  C           F
*ให้เห็น ความบริสุทธิ์     ให้เห็นในความชอบธรรม
Bb            F            C   Csus4
โอ ใจของฉันต้องการ
             C    F             C         F
ให้เห็นพระบารมี     ชีวีมีพระองค์เคียงกาย
Bb              C                 F       Bb/F/Bb/C
พระเจ้า สาธุการพระนาม
Bb              C                 F       Bb/F/Bb/C
พระเจ้า สาธุการพระนาม
Bb              C                 F       Bb/F/Bb/C
พระเจ้า สาธุการพระนาม