เพลง ฟ้าสวรรค์เลื่อนเปิด   Open up the heavens

Intro :   |  D  |  G  |  D  |  G  |
       D            
1. เรารอคอยวันเวลา        
        
        D            
    เรามาร่วมกันสรรเสริญ        
     
    G            
    ร้องพระนามพระองค์        
       
          D            
    พระสิริดั่งเปลวไฟ         
      
           D            
    ปลุกหัวใจเราภายใน        
    
        G            
    ให้ลุกโชนด้วยความจริง        
      
            
     Bm                      G            
P.  เรามาร่วมกันเพื่อพระองค์        
       
    Bm                         G            
    เรามาร่วมกันเพื่อสรรเสริญ        
        
        D            
**ให้ฟ้าสวรรค์ได้เลื่อนเปิด  ให้เราเห็นพระองค์        
       
     G            
    ให้สายน้ำได้ไหลหลั่ง  เทมาจากเบื้องบน        
      
    Bm                           A                              G            
    ท่วมล้นจากพระทัย และเติมภายในเมื่อเราร้องสรรเสริญ        
        
         D                                        
2. พระองค์ประทับที่นี่                                    
                                    
          D                                        
    พระสิริส่องแสงฉาย                                    
                                 
          G                                        
    เมื่อท้องฟ้าได้เปิดออก                                    
                                   
         D                                        
    พระองค์ทรงเสด็จมา                                    
                                  
          D                                        
    ทรงยืนท่ามกลางพวกเรา                                    
                                  
            G                                        
    โปรดให้เราเห็นพระองค์                                    
                                   
                                        
  D                                        
B. เชิญพระองค์ สำแดงพระสิริ                                    
                                   
  G                                        
    เชิญพระองค์ สำแดงฤทธิ์อำนาจ                                    
                                   
  Bm                A               G                                        
    เชิญพระองค์ ให้เราเห็นพระสิริ