เพลง ฟ้าสวรรค์ร่วมร้องสรรเสริญ   พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์

A           E/G#  D/F# A/E  D                    A/C#        Bm     E
พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์     ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระสิริ
Holy holy are You Lord  The whole earth is filled with Your glory
A         E/G#       D/F#     A/E   D             A/C#              C#
สรรพสิ่งทั่วหล้าร้องสรรเสริญ  ถวายพระเกียรติแด่พระองค์
Let the nations rise to give       Honour and praise to Your name
   D                  E                                      D                 E
*พระสิริ   ทอแสงลงมา           ด้วยความรักที่บนกางเขน
  Let Your face shine on us  And the world will know You live
          A/C#     C#m     F#m      D                  E
ฟ้าสวรรค์ร่วมร้องสรรเสริญ    แด่พระองค์ผู้พระชนม์
All the heavens shout Your praise  Beautiful is our God
     C#m         F#m              D            E        A
พระองค์ผู้ทรงสมควร  ฮาเลลูยา   องค์จอมราชา
The universe will sing  Hallelujah to You our King