เพลง ฟื้นฟูใจเรา  

G                    C 
           ยามใจเราอ่อนล้า   
G               C
 ยามทางมืดมน
G         Am7
        องค์พระวิญญาณ   
       Bm7  C
โปรดฟื้นฟูใจ
G       Am  D7
        ให้สดใหม่เสมอ
 G                         C
           ทรงเจิมเราให้เกิดผล
G                  C
 และทรงสร้างเรา
G                Am7
        โดยพระวิญญาณ
Bm   C 
ฟื้นฟูใจ เราเถิด
G        D7  G
        ให้สดใหม่เสมอ
 C          G
         * เราจะนมัสการพระองค์   
C                    G  Am
 ด้วยสิ้นสุดดวงใจ
C            G 
        เราจะรับใช้ตลอดไป   
Am7          D7  (G)
 ให้สดใหม่เสมอ (*)