เพลง ฟิลิปปี 4:4  

C                                                 G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า  อยู่ทุกเวลา
F                              G                  C
จงชื่นชมยินดีในพระองค์  อยู่เสมอไป
C                                                 G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า  อยู่ทุกเวลา
F                              G                        C
จงชื่นชมยินดีในพระองค์  พระเจ้าของเรา

  F                                                   Em                  Am
*อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์
Dm7                                  G                     C     C7
ด้วยการอธิษฐาน  และการวิงวอนขอบพระคุณ
F                                            Em                     Am
แล้วสันติสุขในพระเจ้า จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ
Dm7                      F                    C
ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว