เพลง พระเจ้าของพวกเรายิ่งใหญ่   Awesome God

C                G                                   
พระเจ้าของพวกเรายิ่งใหญ่                                   
       Am                Em              
ทรงครอบครองอยู่เหนือสวรรค์                                          
     C                 G                                   
ด้วยรัก ฤทธิ์ ปัญญาเลิศล้ำ                            
      Am            B7    Em              
พระเจ้าของพวกเรายิ่งใหญ่