เพลง พระเจ้าของทุกสิ่ง  

Intro : B  F#  E  B
      B                   F#     
สรรพสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า  สรรพสิ่งที่อยู่ใต้น้ำ
E                                   B
สรรพสิ่งภายใต้แผ่นดินต่างร้องว่า........
 E/G#  G#m B/F#             E
ฮาเลลูยา           จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
                      B                                      F#
*  เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า  ทรงเป็นผู้เดียว
                             E               E/F#             F#
ที่ไถ่ให้รอดได้  พระเจ้าของทุกสิ่งทรงเป็นองค์พระเจ้า
                B
ทรงประทับ ณ เบื้องขวาแห่งพระหัตถ์  
            F#                             E
ถูกยกขึ้นให้สูงกว่าทุกสิ่ง  พระเจ้าของทุกสิ่ง
     E/F#            F#7      B
ทรงเป็นองค์พระเจ้าของทุกสิ่ง        
B                                F#
ทุกชีวิตบนแผ่นดินโลก    ทุกชีวิตบนฟ้าสวรรค์  
E                                     B
ทุกวิญญาณที่เชื่อพระนามต่างร้องว่า
    E/G#   G#m    B/F#                   E
ฮาเลลูยา                  จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
   G#m  F#        E2  Emaj7  E2
ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา    (ซ้ำ)