เพลง พระเจ้าของฉันแสนดี   My God Is A Good God

INTRO: F       
           F        
1.พระเจ้าของฉันแสนดี     ทรงแสนดี
      Bb                                       F       
พระเจ้าของฉันแสนดี     ทรงแสนดี
       F                                       Dm       
พระเจ้าของฉันแสนดี     ทรงแสนดี
                Bb                C       
ทรงแสนดี       ทรงแสนดี
              F        
ทรงแสนดี
              
           F        
2.ทรงเติมฉันเต็มด้วยพระวิญญาณ     เต็มด้วยฤทธิ์
        Bb                                                        F       
ทรงเติมฉันเต็มด้วยพระวิญญาณ     เต็มด้วยฤทธิ์
        F                                                         Dm       
ทรงเติมฉันเต็มด้วยพระวิญญาณ     เต็มด้วยฤทธิ์
             Bb                     C       
เต็มด้วยฤทธิ์       เต็มด้วยฤทธิ์
              F        
พระวิญญาณ