เพลง พระคุณพระเจ้า   Amazing grace

G       G7/B     C       G
    พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ       
      Em   A7       D7 C/E D7/F#
ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
      G      G/F      C/E       G
ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา
D/F# Em A7 G   D7 G  C/G G       
ตาบอด   แต่ฉัน  เห็นแล้ว
           G     G7/B     C           G         
    บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง
       Em    A7       D7 C/E D7/F#
ตามทางฉันพ้นมารแล้ว
       G       G/F     C/E          G
แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว
 D Em   A7 G   D7  G  C/G G
พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน
          G      G7/B   C       G
    พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง
     Em       A7       D7 C/E D7/F#       
เร่งให้ความกลัวต้องหนี
      G      G7/F     C/E      G
พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่       
D Em A7 G  D7 G
ไม่มี   หมู่มาร ได้ชัย
          G      G7/B     C   G
    พระเจ้าประทาน แต่สิ่งที่ดี
      Em    A7       D7 C/E D7/F#
พระธรรมให้มีความหวัง
      G       G7/B      C/E   G
พระองค์ค้มครอง ป้องกันทุกที 
D Em A7 G D G       
เมื่อมี  สิ่งชั่ว  บีฑา
          G    G7/B    C      G
    เมื่อเราได้ไป อยู่เมืองสวรรค์       
     Em       A7     D7 C/E D7/F#
ช้านานนับหลายพันปี
   G  G/F      C/E         G
ยังมีเวลา ร้องเพลงสรรเสริญ
D Em   A7 G  D7 G
เท่ากัน กับเมื่อ เริ่มต้น
พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ
Amazing grace! How sweet the sound
ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
That saved a wretch like me 

ครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหา
I once was lost, but now am found
ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว
Was blind, but now I see

บาปหลุดพ้นแล้ว ฉันจึงเป็นไท
My chains are gone I've been set free 
พระเจ้าพระผู้ช่วย ทรงไถ่ข้าไว้
My God, my Savior has ransomed me 

ความรักเมตา ไหลท่วมท้นใจ
And like a flood His mercy reigns 
รักไม่สูญสิ้น พระคุณพระเจ้า
Unending love, Amazing grace 

บ่วงมารวางไว้ทุกข์ภัยหลายอย่าง
Twas grace that taught my heart to fear
ตามทางฉันพ้นมาแล้ว
And grace my fears relieved 

แต่เพราะพระคุณฉันจึงคลาดแคล้ว
How precious did that grace appear
พระองค์นำฉันกลับบ้าน
The hour I first believed

พระคุณสอนให้ใจฉันยำเกรง
Thro’ many dangers, toils, and snares
เร่งให้ความกลัวต้องหนี
I have already come 

พระคุณอันเลิศประเสริฐยิ่งใหญ่
This grace hath bro’t me safe thus far
ไม่มีหมู่มารได้ชัย
And grace will lead me home.

บาปหลุดพ้นแล้ว ฉันจึงเป็นไท
My chains are gone I've been set free 
พระเจ้าพระผู้ช่วย ทรงไถ่ข้าไว้
My God, my Savior has ransomed me 

เปรียบดั่งสายน้ำ ไหลปกคลุมข้า
And like a flood His mercy reigns 
รักไม่สูญสิ้น พระคุณพระเจ้า
Unending love, Amazing grace 

พระเจ้าประทานแต่สิ่งที่ดี
The Lord has promised good to me
พระธรรมให้มีความหวัง
His Word my hope secures

พระองค์คุ้มครองป้องกันทุกที
He will my shield and portion be,
เมื่อมีสิ่งชั่วบีฑา
As long as life endures.

เมื่อเราได้ไปอยู่เมืองสวรรค์
When we’ve been there ten thousand years
ช้านานนับหลายพันปี
Bright shining as the sun 

ยังมีเวลาร้องเพลงสรรเสริญ
We’ve no less days to sing God’s praise
เท่ากันกับเมื่อเริ่มต้น
Then when we first begun 

บาปหลุดพ้นแล้ว ฉันจึงเป็นไท
My chains are gone I've been set free 
พระเจ้าพระผู้ช่วย ทรงไถ่ข้าไว้
My God, my Savior has ransomed me 

เปรียบดั่งสายน้ำ ไหลปกคลุมข้า
And like a flood His mercy reigns 
รักไม่สูญสิ้น พระคุณพระเจ้า
Unending love, Amazing grace