เพลง พระคุณพระเจ้า  

1.พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ
ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา
ตาบอด แต่ฉันเห็นแล้ว
2.บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง
ตามทาง ฉันพ้นมาแล้ว
เป็นเพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว
พระองค์นำฉัน กลับบ้าน
3.สรรเสริญ (x14)