เพลง พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิต  

C                        F       C
    พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า
 C                G7
ทรงเป็นสง่าราศี
 C                     F        C 
อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฎหนาม
   C          G7      C
โปรดนำไปถึงกางเขน
  Dm        G7      C   
* อย่าให้ข้าลืมเก็ธเซมาเน
Dm        G7        C
อย่าให้ข้าลืมความทรมาน
Am        Em        F         C
อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน
   C          G7      C
โปรดนำไปถึงกางเขน