เพลง พระคริสต์เจ้าใครเปรียบได้  


    พระคริสตเจ้าใครเปรียบได้       
               Bb
ใครเปรียบได้ ใครเปรียบได้
              C7
พระคริสตเจ้าใครเปรียบได้       
           F
พระฉันแท้
      F            F7
ไม่มีผู้ใดรักษาหาย
     Bb
       ไม่มีผู้ใดมาช่วยได้
               C7
พระคริสตเจ้าใครเปรียบได้       
           F
พระฉันแท้