เพลง พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ออกมาช่วยข้า  

A                    D
    พระคริสต์ยื่น พระหัตถ์ออกมา 
       A
ช่วยข้า
               A                  F#m
พระคริสต์ยื่น พระหัตถ์ออกมา 
      E7
ช่วยข้า
                  A             F#m
    ข้าเหลวไหลหลงหายไป
            D                  A
ไร้ความรอดไปสู่ความตาย
            A             C#m7
แต่พระคริสต์ ยื่นพระหัตถ์ 
E7      A
มาช่วยข้า