เพลง พระคริสตธรรมคัมภีร์  

G
    พระคริสตธรรมคัมภีร์       
                 Em              G
ที่จะกล่าวถึงนี้เป็นคัมภีร์ใหม่       
     G
อนุชนเราควรสนใจ (2)
               Am   D7       G
จงท่องเอาไว้       มีกี่เล่มด้วยกัน (2)
          G                 
    มัดธาย มาระโก ลูกา       
            Em             G
เล่มสี่นั้นหนาชื่อว่าโยฮัน
      G
เล่มห้าถึงเล่มแปดนั้น       โย้น โย้น (2)
        Am                G
คือกิจการ โรม โกรินโธ        เอ้าโกรินโธ 
             G
    กาลาเทีย เอเฟโซ ฟิลิปปอย 
        Em                G
โกโลซาย เธสะโลนิเก เอ้าเธสะโลนิเก
              G
หนึ่งติโมเธียว เล่มสองก็มี  ชะ  ชะ (2)
                  Am                  G       
โปรดจำไว้ให้ดี ทั้งติโต ฟิเลโมน 
          G
    เฮ้บราย ยาโกโบ เปโตร  
             Em              G
เปโตร โยฮัน โยฮัน โยฮัน 
          G
คัมภีร์ยูดาก็มีเหมือนกัน ชะ ชะ (2) 
                Am        D7  G
เล่มท้ายสุดนั้นคือคัมภีร์วิวรณ์