เพลง พรจงมีที่นามแห่งพระองค์   Blessed be the Name of the Lord

D          Em           F#m  Em
พรจงมีที่นามแห่งพระองค์                            
              D                B           Em  A
ผู้ทรงสมควรการบูชา..และชื่นชม                                   
                  D          D7         G   Em              
พวกเราต่างชูมือถวายขึ้นสู่ที่สูง
                     D                             
(ร้องว่า) พรจงมีที่นาม                                                 
       F#m    B7                                          
พรจงมีที่นาม                                          
      Em          A         D       
พรจงมีที่นาม..พระเยซู