เพลง ปลดปล่อยวิญญาณข้า  

F   
    ปลดปล่อยวิญญาณข้า        
               Bb  Gm       
ข้าจะสรรเสริญบูชา
 C7                  
ปลดปล่อยวิญญาณข้า        
         Bb  F
ข้าจะนมัสการ
 F              
พันพันธนาการ        
                      Bb     Gm
และความเศร้าโศกจากมาร
 C7
ปลดปล่อยวิญญาณข้า
 F  Bb F       
ข้าจะบูชา