เพลง ประทับในใจข้า  

G        G7
     ประทับในใจข้า       
      C
ประทับในใจข้า
      G              Am   D  D7
พระวิญญาณประทับในใจข้า
           G      G7
     พักอยู่ในวิมาน
              C
เหมือนได้นั่งใกล้พระบาท
      G              Am   D  G
พระวิญญาณประทับในใจข้า