เพลง บางสิ่งซึ่งอยู่ข้างใน   Something on the Inside

C(Dm)[C]                                                            
1.ฉันรับ บางสิ่งซึ่งอยู่ข้างใน                                   
(F)                                           
กำลังทำงานออกไป
C7(Dm)[C7]                 F(C)(G7)[Dm]                                   
โอ การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่(x3)                                   
F                    C      Am Dm G    C                                   
โอ การเปลี่ยนแปลงนี้ ช่างยิ่งใหญ่                                                                                    
               C(Dm)[C]                          
2.ฉันรับ ถ้อยคำพระองค์ข้างใน                                                  (F)        
กำลังทำงานออกไป                                                 
C7(Dm)[C7]                  F(C)(G7)[Dm]                     
โอ การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่(x3)                                   
F                      C      Am Dm G    C                                   
โอ การเปลี่ยนแปลงนี้ ช่างยิ่งใหญ่                                                                                    
               C(Dm)[C]                                          
3.ฉันรับ พระวิญญาณสถิตภายใน                            
              (F)                                          
และทรง กำลังทำงานออกไป                     
C7(Dm)[C7]                    F(C)(G7)[Dm]                                   
โอ การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่(x3)                                   
F                      C      Am Dm G     C                                          
โอ การเปลี่ยนแปลงนี้ ช่างยิ่งใหญ่