เพลง บัลลังก์ของข้า (ข้าจะก้มกราบบูชา...)  

E           B/D#  C#m
ข้า  จะก้มกราบ บูชา
       E/G#     A      Bsus4    B   E
หาใช่พระ - อื่นใด   มีเพียง   พระองค์
E          B/D#     C#m
ข้า  จะเทิดทูน ศรัทธา  
       E/G#     A     Bsus4    B   E
หาใช่พระ - อื่นใด  มีเพียง   พระองค์
         F#m7                 E/G#
** ข้าจะทิ้ง   ที่เคยบูชา  บัลลังก์ของข้า
       A   E/G#   Bsus4
ที่เคยรั้งใจข้า  ทุกสิ่ง
     F#m7                  E/G#
ข้าจะทิ้ง   ที่เคยบูชา  บัลลังก์ของข้า
       A  E/G#   Bsus4
ที่เคยรั้งใจข้า  ทุกสิ่ง
    E             B/D#  C#m
….ข้า  จะก้มกราบ  บูชา
      E/G#      A      Bsus4    B    E
หาใช่พระ - อื่นใด   มีเพียง   พระองค์….