เพลง บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์  

G    Em   Am  D7                                                 
1.บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์                                          
      Bm Em     Am             D                            
พระองค์ผู้เดียวสมควรสรรเสริญ                                          
 G    Em  Am   D7                                   
บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์                                          
 Em            Am        D7                            
ข้าสรรเสริญพระองค์..สุด..ใจ                                          
 G   Bm   C   D7                                                 
*พระเจ้ายิ่งใหญ่                                          
 G    Bm  C  D7                            
สมควรสรรเสริญ                                          
 G   B7     Em                                   
ทรงฤทธิ์สูงสุด                                          
       Cm   G                                   
พระเจ้ายิ่งใหญ่                                          
 D7   G                                          
องค์บริสุทธิ์