เพลง บริสุทธิ์ บริสุทธิ์   บริสุทธิ์

Am             Dm                       F               G             Am
บริสุทธิ์       บริสุทธิ์    พระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
Am              Dm                       F               G                Am  
บริสุทธิ์       บริสุทธิ์    พระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด

                          Dm             G                     Am  
ผู้ทรงดำรงอยู่ในกาลก่อน  ผู้ทรงดำรงในปัจจุบัน
             Dm      F                            G              Am
ผู้ซึ่งจะเสด็จมา    พระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด