เพลง บนบัลลังค์  

C                 G/B#        Am           F
เปลวเพลิงลุกดุจดังพระเนตรของพระองค์
C               G/B#         Am       F
ทรงเป็นนิรันดร์ในห้วงเวลา
C                 G/B#      Am                     F
เสียงน้ำมากหลายฟังคล้ายเสียงของพระองค์
C                 G/B#        Am                    F
แสงอาทิตย์กล้าดุจดังพระพักตร์ของพระองค์

       C          G/B#         Am         F            C
*       พระสิริฉายส่องเต็มโลกา พระบารมีเฉิดฉาย
C            G/B#   Am    F
อย่างไม่อาจมีคำคำใดบรรยาย
C                   G/B#            F
ขอพระเกียรติจงเป็นของพระองค์
 C                 G/B#     F
ผู้ทรงประทับบนบัลลังค์